%25CE%2591%25CE%25A5%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259F%2B%25CE%25A6%25CE%25A9%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%2592%25CE%259F%25CE%259B%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25AA%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%2B.jpg

Συστήματα αυτονομίας

Στη HEGREN θα βρείτε τα απαραίτητα προϊόντα ώστε να δημιουργήσετε το σύστημα αυτονομίας που επιθυμείτε:

  • Inverters

  • Ανεμογεννήτριες

  • Ρυθμιστές Φόρτισης

  • Συσσωρευτές

  • Φωτοβολταϊκά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας του χώρου τον οποίο θέλετε να ηλεκτροδοτήσετε ώστε να δημιουργήσουμε το σύστημα αυτονομίας που σας ταιριάζει!