Προβολείς 230V

 
 

Προβολέας 15W

185 x 225 x 125mm

Προβολέας 45W 230V

41,5 x 31 x 11mm

Προβολέας 60W 230V

41,5 x 31 x 11mm

Προβολέας 90W 230V

41,5 x 31 x 11mm