Ηλεκτρονικές Πλακέτες

 
 

16γωνη PL 20W

Φ 160

16γωνη PL 30W

Φ 160

Κυκλική R111 15W

Φ 111

Κυκλικό Σποτ 4W

Φ 50

 
 
 

Τετράγωνη 15W

8,5 x 8,5mm

Ορθογώνια 45W

295 x 223mm

Ορθογώνια 60W

295 x 223mm

Ορθογώνια 90W

295 x 223mm

 
 
 

Κυκλική 45W

Φ 300

Κυκλική 60W

Φ 300

Κυκλική 90W

Φ 300

Κυκλική 120W

Φ 380