ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ

(ΑΣΠΡΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ)

 
ρολο.png
 

Δάπεδο (σε ρολό) πάχος 3 - 8 mm

Περισσότερες πληροφορίες: 

Τ.: 210 342 2261 | F.: Hegren Fitness | E.: finess@hegen.gr