Ίρις 1015

Ίρις 1015

0.00

Πάνελ: Πολυκρυσταλλικό 120 + 120 = 240W / 12V

Μπαταρία: Κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης 12V x 60Ah Χ2=120Αh

Led: SMD 120°, 528 τεμάχια

Κατανάλωση: 40W. (Ηλιοφάνεια 3,5 ωρών = απόδοση 13 ωρών)

Αντιστοιχία απόδοσης: 400W

Ώρες λειτουργίας: 13 μέγιστη λειτουργία

Κολόνα: Φ 114 x 5mm πάχος x 4,5m ύψος

Ύψος φωτιστικού: 4,7m

Συνολικό ύψος φωτιστικού: 5,5m

Έδραση κολόνας: Πλάκα διαστάσεων 60 x 60 x 10 mm, με 4 οπές Φ 27 περιμετρικά για την στήριξη των αγκυρίων.

Σώμα βάσης: Τετράγωνη Πυραμιδοειδής, ύψους 65cm, με πλάτος βάσης 47cm με πάχος 5mm και πλάτος απόληξης 14cm. Στην μια της πλευρά υπάρχει θυρίδα ασφαλείας με κλειδί, για την τοποθέτηση των μπαταριών.

Καπάκι απόληξης 17 x 17 x 15mm με κεντρική οπή Φ118.

Στο εσωτερικό του σώματος της βάσης υπάρχει αντίστοιχη πλάκα όπως του καπακιού με διαστάσεις 25 x 25 x 15mm και κεντρική οπή Φ118 με απόσταση μεταξύ τους 25cm.

Στο καπάκι απόληξης καθώς και στην αντίστοιχη εσωτερική πλάκα στήριξης της κολόνας υπάρχουν και στις 4 πλευρές σπειρώματα Μ 12 για την καλύτερη στήριξη της κολόνας.

Αγκυρία: Αποτελούνται από 4 τεμάχια συνδεδεμένα μεταξύ τους, ύψους 50cm με καμπυλωτή βάση, πάχους Φ 25 με σπείρωμα Μ 25και μήκος σπειρώματος 15cm.

Πλαίσιο στήριξης πάνελ: Γωνία 35 x 35 x 4mm πάχος και στηρίζεται σε 4 αντηρίδες Φ 20 μασίφ και καταλήγουν σε κιβώτιο ασφαλείας με θυρίδα και κλειδί για την τοποθέτηση της μπαταρίας, διαστάσεως πλάτους 55cm, ύψους 35cm και βάθους 23cm και πάχους 2mm, το οποίο είναι κολλημένο σε τούμπο Φ 150 με οπή Φ 118 x 15cm ύψος και 4 σπειρώματα Μ 10 περιμετρικά για την στήριξη στην κολόνα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από χάλυβα και βαμμένα με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής.

Κοινοποίηση:

Add To Cart

Σχετικά προϊόντα: